top of page
This service is not available, please contact for more information.

4 - 6 Jun 2024 Ex General Training

Khóa học tổng quát phòng nổ - 3 ngày

  • Ended
  • $1000 (Exclude VAT)
  • L'Mak Long Tower

Service Description

COURSE DESCRIPTION (NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT Ở CUỐI PHẦN MÔ TẢ) ---------------------------------------------------------------------------- When it comes to working in environments with the potential for explosions, the stakes have always been high. Fortunately, using the qualified personnel who are properly trained can make a vast difference that would decrease the happening of potential accidents. Ex General training should be the first requirement for the personnel working in explosive to learn about the protection principles and how to apply that theory in specific working tasks. Later on, depend on the functions, the personnel should be provided higher level of training which could specialize their knowledge and skills. COURSE DETAIL: https://www.tesv.no/ex-general INSTRUCTOR PROFILE: https://www.tesv.no/our-team AGENDA: DAY 1: - Pre-test of candidate Ex knowledge - Ex philosophy - Ex protection principles - Day 1 test DAY 2: - Ex certification - Ex Marking - Ex installation - Ex Motors - Day 2 test DAY 3: - Ex inspection and maintenance - Ex repair and overhaul - Ex equipment certification process - Vietnamese standards - Course summary - Final test ----------------------------------------------------------- Công việc được thực hiện trong môi trường dễ cháy nổ luôn có mức độ rủi ro rất cao. May thay, nếu sử dụng nguồn nhân lực có trình độ đã được đào tạo phù hợp có thể làm giảm đáng kể nguy cơ xảy ra sự cố. Đào tạo tổng quát về Ex nên là yêu cầu tiên quyết dành cho những người có công việc liên quan đến khu vực dễ cháy nổ. Qua đào tạo họ sẽ học được các nguyên tắc bảo vệ phòng nổ và cách ứng dụng chúng vào từng công việc cụ thể. Sau đó tùy vào từng vị trí công việc, học viên nên được đào tạo chuyên sâu hơn để phục vụ cho công việc cụ thể của mình. MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC: https://www.tesv.no/ex-general?lang=vi GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN: https://www.tesv.no/our-team?lang=vi CHƯƠNG TRÌNH HỌC: NGÀY 1: - Kiểm tra kiến thức phòng nổ - Triết lý phòng nổ - Nguyên tắc bảo vệ phòng nổ - Bài kiểm tra ngày 1 NGÀY 2: - Chứng chỉ phòng nổ - Ghi nhãn thiết bị phòng nổ - Lắp đặt thiết bị phòng nổ - Động cơ phòng nổ - Bài kiểm tra ngày 2 NGÀY 3: - Kiểm tra và bảo trì thiết bị phòng nổ - Sữa chữa và đại tu thiết bị phòng nổ - Quy trình cấp chứng chỉ thiết bị phòng nổ - Tiêu chuẩn Việt Nam - Tóm tắt nội dung khóa học - Kiểm tra cuối khóa


Contact Details

  • 101 Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

    +84 908805800

    mail@tesv.no


bottom of page