top of page
This service is not available, please contact for more information.

12-14 Jun 24 Ex Inspection & Maintenance

Khóa học kiểm tra & bảo trì thiết bị phòng nổ - 3 ngày

  • Ended
  • $1090 (Exclude VAT)
  • L'Mak Long Tower

Service Description

COURSE DESCRIPTION (NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT Ở CUỐI PHẦN MÔ TẢ) ------------------------------------------------------------------------- Ex Inspection & Maintenance is an advanced training for those doing inspection and maintenance work on Ex installation. To apply for the course, the participants must attend the Ex general training or have the evidence that they attended the proper training of Ex before this advanced course. COURSE DETAIL: https://www.tesv.no/ex-maintenance INSTRUCTOR PROFILE: https://www.tesv.no/our-team AGENDA: DAY 1: - Pre-test of candidate Ex knowledge. - Recall basic knowledge: Protection principles & Principles of hazardous area classification - Ex Marking - Ex certification DAY 2: - Ex installation: Ex equipment selection; Ex installation requirement; Cable and cable gland requirement for hazardous area. - Ex inspection and maintenance: Inspection Schedule; List of potential ignition sources. DAY 3: - Ex inspection and maintenance: Finding and remedial action; Ex inspection practice; Maintenance requirement; Explosive atmosphere management, reports - Ex Motors - Ex repair and overhaul - Final test ------------------------------------------------------------------------- Khóa học Kiểm tra & Bảo trì thiết bị phòng nổ Ex là một khóa đào tạo nâng cao cho nhân sự thực hiện công việc kiểm tra & bảo trì thiết bị Ex trong môi trường dễ cháy nổ. Trước khi đăng ký khóa học này, học viên phải được đào tạo tổng quát về phòng nổ hoặc có chứng chỉ đào tạo phòng nổ thích hợp. MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC: https://www.tesv.no/ex-maintenance?lang=vi GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN: https://www.tesv.no/our-team?lang=vi CHƯƠNG TRÌNH HỌC: NGÀY 1: - Kiểm tra kiến thức phòng nổ - Ôn tập: Các phương pháp bảo vệ & nguyên tắc phân loại khu vực dễ cháy nổ - Ghi nhãn thiết bị phòng nổ - Chứng chỉ phòng nổ NGÀY 2: - Lắp đặt thiết bị phòng nổ: Lựa chọn thiết bị; yêu cầu lắp đặt; yêu cầu về cáp và ốc siết cáp trong môi trường dễ cháy nổ - Kiểm tra và bảo trì thiết bị phòng nổ: Lịch kiểm tra; Danh sách các nguồn gây nổ tiềm năng NGÀY 3: - Kiểm tra và bảo trì thiết bị phòng nổ: Tìm lỗi và sữa chữa; thực hành kiểm tra thiết bị phòng nổ; Yêu cầu bảo trì; Quản lý khu vực dễ cháy nổ, báo cáo - Động cơ phòng nổ - Sữa chữa và đại tu thiết bị phòng nổ - Kiểm tra cuối khóa


Contact Details

  • 101 Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

    +84 908805800

    mail@tesv.no


bottom of page