Search

Tối ưu hóa kỹ năng làm việc với thiết bị phòng nổ Ex

Updated: Jul 16, 2019

Chứng nhận năng lực cho con người: câu chuyện thành công của IECEx và một đối tác tại Na Uy

Tác giả bài viết Claire Marchand


An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, còn được gọi là an toàn lao động, là một khái niệm khá mới gần đây có thể truy nguyên thấy bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất khi các chủ nhà máy bắt đầu xem nó là một vấn đề liên quan đến lao động. Bộ Luật Nhà Máy 1802 (Factory Acts) đưa ra những lo ngại về tình trạng sức khỏe kém của lao động trẻ em tại các nhà máy dệt, đánh dấu sự khởi đầu của quy định về an toàn và sức khỏe. Kể từ đó đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã ban hành luật để bảo vệ cho lực lượng lao động của mình, dẫu rằng tính chặt chẽ của những đạo luật này còn khác biệt.


Kỹ năng và năng lực của người lao động là thiết yếu trong các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Thiết bị an toàn hơn, đào tạo liên tục


Theo định nghĩa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) “sức khỏe nghề nghiệp đề cập đến mọi khía cạnh về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc và tập trung chính vào sự phòng ngừa cơ bản các mối nguy hiểm.”


Những tiến bộ công nghệ và tự động hóa khiến cho nơi làm việc an toàn hơn. Chẳng hạn người máy công nghiệp có thể nâng tải nặng hơn nhiều và thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm mà trước đây được giao cho con người. Nhưng an toàn trong công việc đòi hỏi nhiều hơn việc máy móc an toàn. Kỹ năng của người lao động cũng đang được bàn đến.